Юлин Донгке кийим тигүү фабрикасы

Эластикалык бел